top of page

Privacybeleid

Boutique Pension Code Rosé (BPCR) respecteert de privacy van al haar klanten en zakenpartners en behandelt persoonlijke informatie (persoonsgegevens) die door hen worden verstrekt als vertrouwelijk. We verzamelen, gebruiken en bewaren dergelijke gegevens met zorgvuldigheid, in overeenstemming met de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens.

In dit document wordt het Privacybeleid van BPCR beschreven. Hierin wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke voordelen u hiervan kunt ondervinden tijdens het gebruik van onze website. Als u vragen heeft over uw privacy, neem dan contact met ons op via: info@coderose.nl.

BPCR behandelt uw persoonlijke gegevens altijd in alle privacy en met zorg. Alle gegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving van de AVG. Informatie die via een cookie of vergelijkbare techniek op onze website wordt verzameld, kan persoonlijke gegevens bevatten. BPCR is op de verwerking van dergelijke persoonsgegevens voor intern gebruik alleen van toepassing om onze dienstverlening te verbeteren.

Gegevens die eventueel door derde boekingspartijen worden verzameld met behulp van cookies etc. tijdens het browsen op hun website, vallen buiten onze controle.

INFORMATIE VERZAMELEN

Afhankelijk van de functionaliteit van de website die u gebruikt kunnen de persoonsgegevens die we verzamelen onder andere de volgende informatie bevatten:

  • informatie die u verstrekt binnen de context van de service van BPCR zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcardgegevens met inbegrip van de naam van de creditcardhouder, het factuuradres, het creditcardnummer en de vervaldatum;

  • informatie over uw gebruik van de website;

  • eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt aan BPCR.

2

INFORMATIE DOELEINDEN

BPCR kan uw persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • voor identificatie- en verificatiedoeleinden;

  • om betalingen te kunnen verwerken;

  • om u in staat te stellen de website te gebruiken en om de diensten van BPCR te leveren (zoals het uitvoeren van een reservering of het beantwoorden van een verzoek om informatie);

  • om anonieme statistische gegevens te genereren;

  • om de website te optimaliseren op uw wensen en behoeften

3

COOKIES

Onze klanten dienen zich er bewust van te zijn dat informatie en gegevens mogelijk automatisch worden verzameld door de normale werking van onze webservers en door het gebruik van ‘cookies’. ‘Cookies” zijn kleine tekstbestanden die door een website kunnen worden gebruikt voor het herkennen van terugkerende gebruikers, het faciliteren van de toegang tot en het gebruik van de website door de gebruiker, en het volgen van gebruikspatronen en verzamelen van statistische gegevens die het mogelijk maken de inhoud te verbeteren en gerichte advertenties weer te geven.

We verzamelen daarnaast technische informatie met betrekking tot uw computer, telkens wanneer u een pagina opent tijdens uw bezoek aan onze website. Tot deze informatie behoren onder andere uw IP-adres, het gebruikte besturingssysteem en het type browser. We verzamelen deze informatie om de kwaliteit van uw bezoek aan onze website te verbeteren. De informatie wordt niet verkocht of overgedragen aan derden. Deze tijdelijke cookies vormen een geïntegreerd onderdeel van de gebruikte technologie. De meeste browsers accepteren deze cookies automatisch, maar u kunt ze verwijderen of automatisch laten weigeren. Aangezien elke browser anders werkt, dient u het ‘help’-gedeelte van uw browser te raadplegen voor meer informatie over het instellen van uw voorkeuren met betrekking tot cookies.

Cookies van BPCR kunnen geen schade toebrengen aan uw computer.

GEBRUIK DOOR DERDEN

BPCR geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden voor direct marketing.

Pension Code Rosé geeft uw informatie door aan derden voor zover u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend met betrekking tot de betreffende derde partij en/of voor zover de informatie niet met u in verband kan worden gebracht (bijvoorbeeld automatische gegeneerde informatie).

Wij zullen uw persoonlijke identificeerbare informatie vrijgeven wanneer dit vereist is door de wet of een ander juridisch proces of als we te goeder trouw geloven dat een dergelijke actie nodig is om onderzoek te doen naar of bescherming te bieden tegen schadelijke activiteiten bij gasten, personeel, partners, website, eigendom of anderen.

INZAGE & VERWIJDERING

Indien u wilt weten welke informatie BPCR van u heeft verzameld, kunt u een verzoek indienen bij BPCR om een overzicht van uw persoonsgegevens te ontvangen door een e-mail te sturen naar info@coderose.nl. Indien deze informatie onjuist of onvolledig is, of onnodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, kunt u BPCR vragen de gegevens te corrigeren, te wissen of te blokkeren.

SOCIAL MEDIA

De website van BPCR is gekoppeld aan verschillende sociale media, waaronder, maar niet beperk tot, Facebook en Instagram. Door het gebruik van deze sociale plug-ins kunt u informatie delen en aanbevelen aan anderen. Via de sociale plug-ins worden functionele cookies van derden op uw apparaat opgeslagen. Dit zijn cookies die worden gebruikt om uw ervaring met de sociale media-accounts te optimaliseren. Als u hiermee akkoord bent gegaan, kunnen er tracking cookies van derden worden geplaatst die worden gebruikt om uw online gedrag bij het gebruik van verschillende websites te volgen en om een profiel op te bouwen over uw online gedrag.

GELINKTE WEBSITES

Het linken van websites van derden naar deze website duidt niet op enige associatie met of goedkeuring door ons. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige inhoud die wordt gepresenteerd door of opgenomen op een onafhankelijke website, inclusief, maar niet beperkt tot, reclameclaims of marketingpraktijken.

WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID

BPCR behoudt zich alle rechten voor om dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of bij te werken wanneer wij dit passend of noodzakelijk achten in verband met wijzigingen in de relevante wetgeving, regulering of zakelijke behoeften, of om te voldoen aan de behoeften van onze gasten, strategische marketingpartners en dienstverleners, of om een ander doel te kunnen realiseren. Bijgewerkte versies worden gepubliceerd op onze website en voorzien van een publicatiedatum, zodat u altijd kunt zien wanneer het Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt.

Ingangsdatum: 18 mei 2023

bottom of page